• Gezamenlijk inzet voor een sportief SDOL: voorwaarde lidmaatschap

  Binnen onze vereniging zijn heel veel vrijwilligers actief op diverse terreinen. Dat waarderen we enorm, want zonder die inzet kan onze vereniging niet bestaan. Leden van minimaal 16 jaar en voor de jongere leden één ouder worden daarom automatisch ingedeeld bij de te draaien kantinediensten in het weekend, totdat we van de ledenadministratie een aanmelding van een andere vrijwilligersfunctie ontvangen hebben. Aanmelden betekent dat u hiervan op de hoogte bent.

  Aanmelden

 • Gezamenlijk inzet voor een sportief SDOL: voorwaarde lidmaatschap

  Binnen onze vereniging zijn heel veel vrijwilligers actief op diverse terreinen. Dat waarderen we enorm, want zonder die inzet kan onze vereniging niet bestaan. Leden van minimaal 16 jaar en voor de jongere leden één ouder worden daarom automatisch ingedeeld bij de te draaien kantinediensten in het weekend, totdat we van de ledenadministratie een aanmelding van een andere vrijwilligersfunctie ontvangen hebben. Aanmelden betekent dat u hiervan op de hoogte bent.

  Aanmelden

 • Verenigen doe je samen! Zonder vrijwilligers is het namelijk onmogelijk om een vereniging draaiende te houden. We zijn dan ook blij dat we kunnen rekenen op veel vrijwilligers. Benieuwd naar vacante vrijwilligersposities? Kijk dan eens op onze vacaturepagina

  Aanmelden

 • Voor het bedrag van € 4,20 per maand kunt u SV SDOL al steunen als Vriend van SV SDOL. Als tegenprestatie ontvangt u daarvoor jaarlijks een pasje waarmee u gratis toegang krijgt voor alle thuiswedstrijden van onze selectieteams. Vriend van SV SDOL (ondersteunend lid) worden?

  Aanmelden

 • Informatie lidmaatschap

  Elk lid betaalt contributie, behalve de niet spelende kaderleden en de leden jonger dan 6 jaar. Dit gebeurt door middel van automatische incasso. De contributie per maand bedraagt vanaf de ALV van november 2023.

 •   Voetbal Handbal
  Categorie/Geboortejaar Contributie kleding Contributie kleding
  2018  €         8,60  €      1,10  €       11,60  €  1,10
  2017  €         8,60  €      1,10  €       11,60  €  1,10
  2016  €         9,60  €      1,10  €       12,60  €  1,10
  2015  €         9,60  €      1,10  €       12,60  €  1,10
  2014  €         9,60  €      1,10  €       12,60  €  1,10
  2013  €       10,60  €      1,10  €       13,60  €  1,10
  2012  €       10,60  €      1,10  €       13,60  €  1,10
  2011  €       10,60  €      1,10  €       13,60  €  1,10
  2010  €       11,60  €      1,10  €       14,60  €  1,10
  2009  €       11,60  €      1,10  €       14,60  €  1,10
  2008  €       11,60  €      1,10  €       14,60  €  1,10
  2007  €       12,60  €      1,10  €       15,60  €  1,10
  2006  €       12,60  €      1,10  €       15,60  €  1,10
  2005  €       12,60  €      1,10  €       15,60  €  1,10
           
  Senioren  €       18,60  €      1,10  €       23,60  €  1,10
  Midweek      €       13,10  €  1,10
  Oproepbaar  €       10,20  €          -      
  35+ (7x7)  €       10,20  €      1,10    
  Dinsdagavondgroep  €         5,20  €          -      
  Zondagmorgengroep  €         4,20  €          -      
  Vrienden van  €         4,20  €          -      
  Kuiervoetbal  €         4,20  €          -      
 • Vanaf wanneer lid worden?
  De jeugd kan vanaf 5 jaar lid worden, maar betaalt pas contributie als men 6 jaar wordt. Deze leden worden wel vanaf het moment dat ze ingeschreven zijn bij SV SDOL lid van de KNVB of NHV, zodat ze wel verzekerd zijn.

  Contributiecategorieën
  Wat de verschillende contributiecategorieën betreft: jaarlijks passen we per 1 januari de contributies aan op basis van het geboortejaar.

  Neemt men deel aan twee verschillende onderdelen met verschillende contributies, dan geldt het hoogste tarief. (De tarieven voor Kuiervoetbal en 7 x 7 zijn de tarieven van verenigingsteams.)

  De contributie van het 7x7 voetbal is afhankelijk van het soort competitie waarin gespeeld wordt.

  Ziekte, blessure of langdurige afwezigheid
  Indien iemand vanwege ziekte of studie langer dan 3 maanden afwezig is (en dus niet kan trainen/geen wedstrijden kan spelen), maar wel lid wil blijven, dan is men na 3 maanden (na aanvang stage/studie of ingangsdatum blessure/ziekte) uitsluitend als men dit tijdig per mail doorgegeven heeft aan de penningmeester (hoofdbestuur@svsdol.nl) maar 25% contributie verschuldigd. Deze korting gaat in 3 maanden na ontvangst van die mail en vervalt zodra men de training hervat. Dit laatste wordt door de leider doorgegeven aan de penningmeester (hoofdbestuur@svsdol.nl). Het bovenstaande geldt ook bij zwangerschap.

  Tegemoetkoming contributie
  Op de site Stichting Leergeld Salland kun je nadere informatie vinden omtrent de mogelijkheden voor tegemoetkoming in de kosten van de contributie voor minderjarigen

  Wilt u een wijziging doorgeven? 

  Vul voor wijzigingen van je bankrekeningnummer/ IBAN altijd dit machtigingsformulier in.

  Vrienden van SV SDOL
  Voor het bedrag van € 4,20 per maand kunt u SV SDOL al steunen als Vriend van SV SDOL. Als tegenprestatie ontvangt u daarvoor jaarlijks een pasje waarmee u gratis toegang krijgt voor alle thuiswedstrijden van onze selectieteams. Vriend van SV SDOL (ondersteunend lid) worden? Meld je aan via het aanmeldformulier.