• Gezamenlijk inzet voor een sportief SDOL: voorwaarde lidmaatschap

  Binnen onze vereniging zijn heel veel vrijwilligers actief op diverse terreinen. Dat waarderen we enorm, want zonder die inzet kan onze vereniging niet bestaan. Leden van minimaal 16 jaar en voor de jongere leden één ouder worden daarom automatisch ingedeeld bij de te draaien kantinediensten in het weekend, totdat we van de ledenadministratie een aanmelding van een andere vrijwilligersfunctie ontvangen hebben. Aanmelden betekent dat u hiervan op de hoogte bent.

  Aanmelden

 • Gezamenlijk inzet voor een sportief SDOL: voorwaarde lidmaatschap

  Binnen onze vereniging zijn heel veel vrijwilligers actief op diverse terreinen. Dat waarderen we enorm, want zonder die inzet kan onze vereniging niet bestaan. Leden van minimaal 16 jaar en voor de jongere leden één ouder worden daarom automatisch ingedeeld bij de te draaien kantinediensten in het weekend, totdat we van de ledenadministratie een aanmelding van een andere vrijwilligersfunctie ontvangen hebben. Aanmelden betekent dat u hiervan op de hoogte bent.

  Aanmelden

 • Informatie lidmaatschap

  Elk lid betaalt contributie, behalve de niet spelende kaderleden en de leden jonger dan 6 jaar. Dit gebeurt door middel van automatische incasso.

  De contributie per maand bedraagt vanaf de ALV van september 2012.

   Categorie

  Voetbal

  Handbal

  Senioren  

  € 18,25

  € 22,25

  JO19 en JO17 | A - B 

  € 11,00

  € 14,00

  JO15 t/m JO8 en de 6 jarigen | C- H

  € 9,00

  € 11,75

  Spelende recreant leden en oproepbare leden  

  € 9,00

  € 11,75

  Kuiervoetballeden en de vrienden van

  € 3,50

  € 3,50

  Een seizoen loopt van 1 juli tot 1 juli.

  Vanaf wanneer lid worden?
  De jeugd kan vanaf 5 jaar lid worden, maar betaalt pas contributie als men 6 jaar wordt. Deze leden worden wel vanaf het moment dat ze ingeschreven zijn bij SV SDOL lid van de KNVB of NHV, zodat ze wel verzekerd zijn.

  Contributiecategoriën
  Wat de verschillende contributiecategorieën betreft: een speler die vervroegd in een hoger team speelt betaalt de contributie die bij zijn of haar leeftijd hoort (een JO19-speler die in de selectie speelt). Omgekeerd geldt dat ook voor dispensatiespelers: ook dan ben je de contributie verschuldigd die bij je leeftijd hoort (een JO17-speler die in JO15 speelt).

  Neemt men deel aan twee verschillende onderdelen met verschillende contributies, dan geldt het hoogste tarief. (De tarieven voor Kuiervoetbal en 7 x 7 zijn de tarieven van verenigingsteams.)

  Ziekte, blessure of langdurige afwezigheid
  Indien iemand vanwege ziekte of studie langer dan 3 maanden afwezig is (en dus niet kan trainen/geen wedstrijden kan spelen), maar wel lid wil blijven, dan is men na 3 maanden (na aanvang stage/studie of ingangsdatum blessure/ziekte) uitsluitend als men dit tijdig per mail doorgegeven heeft aan de penningmeester (hoofdbestuur@svsdol.nl) maar 25% contributie verschuldigd. Deze korting gaat in 3 maanden na ontvangst van die mail en vervalt zodra men de training hervat. Dit laatste wordt door de leider doorgegeven aan de penningmeester (hoofdbestuur@svsdol.nl). Het bovenstaande geldt ook bij zwangerschap.

  Tegemoetkoming contributie
  Op de site Stichting Leergeld Salland kun je nadere informatie vinden omtrent de mogelijkheden voor tegemoetkoming in de kosten van de contributie voor minderjarigen

  Wilt u een wijziging doorgeven? 

  Vul voor wijzigingen van je bankrekeningnummer/ IBAN altijd dit machtigingsformulier in.


  Vrienden van SV SDOL
  Voor het bedrag van €3,50 per maand kunt u SV SDOL al steunen als Vriend van SV SDOL. Als tegenprestatie ontvangt u daarvoor jaarlijks een pasje waarmee u gratis toegang krijgt voor alle thuiswedstrijden van onze selectieteams. Vriend van SV SDOL (ondersteunend lid) worden? Meld je aan via het aanmeldformulier.