• Als je lid bent, moet je het hele seizoen meedoen en ben je voor het hele seizoen de contributie verschuldigd. Dit omdat wij ook voor het hele jaar contributie aan de KNVB en het NHV moeten afdragen en het eventueel terugtrekken van teams een dure aangelegenheid is. Afmeldingen dienen plaats te vinden voor 15 maart van ieder jaar.