• Contributie en lidmaatschap

  Elk lid betaalt contributie, behalve de niet spelende kaderleden en de leden jonger dan 6 jaar. Dit gebeurt door middel van automatische incasso.

  De contributie per maand bedraagt vanaf de ALV van september 2012.

   

  Voetbal

  Handbal

  Senioren  

  € 18,25

  € 22,25

  JO19 en JO17 | A - B 

  € 11,00

  € 14,00

  JO15 t/m JO8 en de 6 jarigen | C- H

  € 9,00

  € 11,75

  Spelende recreant leden en oproepbare leden  

  € 9,00

  € 11,75

  Kuiervoetballeden en de vrienden van

  € 3,50

  € 3,50

  Een seizoen loopt van 1 juli tot 1 juli.

  De jeugd kan vanaf 5 jaar lid worden, maar betaalt pas contributie als men 6 jaar wordt. Deze leden worden wel vanaf het moment dat ze ingeschreven zijn bij SV SDOL lid van de KNVB of NHV, zodat ze wel verzekerd zijn.

  Wat de verschillende contributiecategorieën betreft: een speler die vervroegd in een hoger team speelt betaalt de contributie die bij zijn of haar leeftijd hoort (een JO19-speler die in de selectie speelt). Omgekeerd geldt dat ook voor dispensatiespelers: ook dan ben je de contributie verschuldigd die bij je leeftijd hoort (een JO17-speler die in JO15 speelt).

  Neemt men deel aan twee verschillende onderdelen met verschillende contributies, dan geldt het hoogste tarief. (De tarieven voor Kuiervoetbal en 7 x 7 zijn de tarieven van verenigingsteams.)

  Indien iemand vanwege ziekte of studie langer dan 3 maanden afwezig is (en dus niet kan trainen/geen wedstrijden kan spelen), maar wel lid wil blijven, dan is men na 3 maanden (na aanvang stage/studie of ingangsdatum blessure/ziekte) uitsluitend als men dit tijdig per mail doorgegeven heeft aan de penningmeester (hoofdbestuur@svsdol.nl) maar 25% contributie verschuldigd. Deze korting gaat in 3 maanden na ontvangst van die mail en vervalt zodra men de training hervat. Dit laatste wordt door de leider doorgegeven aan de penningmeester (hoofdbestuur@svsdol.nl). Het bovenstaande geldt ook bij zwangerschap.

  Vanuit de gemeente Raalte zijn er verschillende regelingen om u te ondersteunen bij het betalen van het lidmaatschap, zie ook Gevolgen stijgende kosten voor lidmaatschap - sv SDOL Luttenberg

  Wilt u lid worden?
  U kunt hier aanmelden.

  Wilt u een wijziging doorgeven? 

  Vul voor wijziging van je bankrekeningnummer/IBAN altijd dit machtigingsformulier volledig in. 

   

  Vrienden van SV SDOL
  Voor het bedrag van €3,50 per maand kunt u SV SDOL al steunen als Vriend van SV SDOL. Als tegenprestatie ontvangt u daarvoor jaarlijks een pasje waarmee u gratis toegang krijgt voor alle thuiswedstrijden van onze selectieteams. Vriend van SV SDOL (ondersteunend lid) worden? Download dan hier het aanmeldformulier.

   

  Afmelden
  Als je lid bent, moet je het hele seizoen meedoen en ben je voor het hele seizoen de contributie verschuldigd. Dit omdat wij ook voor het hele jaar contributie aan de KNVB en het NHV moeten afdragen en het eventueel terugtrekken van teams een dure aangelegenheid is.

  Afmeldingen dienen plaats te vinden voor 15 maart van ieder jaar door het insturen van het afmeldingsformulier.

  Afmelden na bovengenoemde datum betekent dus gewoon kantinediensten draaien en verplicht contributie betalen voor het gehele volgende seizoen.