• Eregalerij

  Vrijwilligers vormen de basis van onze vereniging. Op voordracht van het bestuur of de leden (via 2/3 van de stemmen in een algemene ledenvergadering) kan een lid vanwege bijzondere verdiensten benoemd worden tot ere-lid (binnen SDOL, lid van verdienste). Aan een oud-voorzitter die tot ere-lid wordt benoemd kan bij die benoeming tevens de titel ere-voorzitter worden verleend. Voor de toekenning van deze titel is tenminste vier/vijfde der uitgebrachte stemmen vereist in een algemene ledenvergadering.

  Wij zijn trots op onze leden die zich vanwege bijzondere verdiensten benoemd zijn tot onze ere-leden.

  Erevoorzitter                 

  Herman Holtmaat

  Leden van verdienste

  Martin Alferink

  Hennie Alferink

  Peter Bons

  Jos Diekman

  Jan Gerner

  Herman Heuven

  Gerben Holtmaat

  Jos Holtmaat

  Eric Klomp

  Gé Koenjer

  Willie Kokkelink-Keijzer

  Frans Kortstee

  Willie Mars

  Yvonne Mars-Keijzer

  Gerda Meijerink-Heuven

  Theo Olde Hensken

  Theo Rensen

  Jacquelien Veldkamp

  Marinus Veldkamp

  Miranda Veldkamp

  Jan Westerkamp

  Benno Wichers Schreur