• Kantinediensten

  Kantinediensten zijn vanaf seizoen 2023/ 2024 in te zien via het inzetrooster.

  Aandachtspunten kantinedienst

  • Zodra de lijst verspreid is, dien je altijd zelf voor vervanging te zorgen, als je onverhoopt toch niet kunt. Ruilen mag dus altijd, maar verander dat dan ook in de map achter de bar zodat je collega en SSL ook weten dat er iemand anders komt.
  • Alleen SSL beslist of een kantinedienst later kan beginnen of vervalt: je krijgt dan van hen bericht. Je kunt dat nooit onderling met elkaar regelen, aangezien SDOL een leverplicht heeft.
  • Tijdens de dienst is het dragen van het poloshirt verplicht. Onze sponsor betaalt daar tenslotte voor.
  • Er mogen geen consumpties gratis weggegeven worden.
  • Koffie/thee voor SDOL (kannen voor in de commissie- of bestuurskamer) dienen genoteerd te worden op het formulier.
  • Alleen de mensen die kantinedienst hebben, komen achter de bar of in de keuken, anderen niet, tenzij gevraagd.
  • Achter de bar en de keuken is verboden terrein voor kleine kinderen.
  • Voor de bardienst is koffie, thee en 1 consumptie gratis, als deze genoteerd worden op het formulier.
  • Tijdens de dienst mag er achter de bar geen alcohol genuttigd worden.
  • Vergeet niet na afloop je eigen aanwezigheid te noteren in de map.
  • Niet komen kost minimaal 25 euro, een schorsing en je wordt ook direct opnieuw ingedeeld.
  • Rond 18:30 uur komt een bestuurslid van SSL om af te sluiten.
  • Als de kantinedienst later mag aanvangen of mag vervallen, dan krijg je van SSL bericht. 

  Voor de duidelijkheid:

  Leden van SV SDOL, die door de week kantinediensten draaien, doen dat als vrijwilliger van SSL. Dat betekent dus geen vrijstelling voor het draaien van kantinediensten in het weekend.

  Vrijstelling kan alleen verleend worden aan die leden die minimaal 1x per maand als vrijwilliger voor de vereniging werkzaam zijn, bijvoorbeeld als trainer, leider, scheidsrechter, commissielid etc.. Je hebt dan een aanmeldingsformulier kader ingestuurd naar de ledenadministratie.

  In principe wordt iedereen die niet als kader ingeschreven staat ingedeeld voor kantinedienst en dat regel je zelf per seizoenshelft in Inzetrooster. Als je toch ten onrechte op deze lijst vermeld wordt, mail dan direct naar bestuur@svsdol.nl.

  Mochten we de aanmelding als kader echter pas ontvangen, nadat het rooster voor die seizoenshelft vastgesteld en gepubliceerd werd, dan dienen de geroosterde diensten nog wel gedraaid te worden.