• Kantinediensten

  Als de kantinedienst later mag aanvangen of mag vervallen, dan krijg je van SSL bericht.

  Kantinediensten zijn vanaf seizoen 2023/ 2024 in te zien via het inzetrooster.

   

   

   

  Aandachtspunten kantinedienst

  • Zodra de lijst verspreid is, dien je (indien nodig) altijd zelf voor vervanging te zorgen. Ruilen mag dus altijd, maar verander dat dan ook in de map achter de bar zodat je collega ook weet dat er iemand anders komt.
  • Tijdens de dienst is het dragen van het poloshirt verplicht. Onze sponsor betaalt daar tenslotte voor.
  • Er mogen geen consumpties gratis weggegeven worden.
  • Koffie/thee voor SDOL dient genoteerd te worden op het formulier.
  • Tijdens de dienst mag er achter de bar geen alcohol genuttigd worden.
  • Alleen de mensen die kantinedienst hebben, komen achter de bar of in de keuken, anderen niet, tenzij gevraagd. Achter de bar en de keuken is verboden terrein voor kleine kinderen.
  • Voor de bardienst is koffie, thee en 1 consumptie gratis, als deze genoteerd worden op het formulier.
  • Vergeet niet na afloop je aanwezigheid te noteren in de map.
  • Niet komen kost minimaal 25 euro en je wordt ook direct opnieuw ingedeeld.
  • Rond 18:30 uur sluit een bestuurslid van SSL af.
  • SSL beslist of een kantinedienst later kan beginnen of vervalt: je krijgt dan van hen bericht.

   

  Voor de duidelijkheid:
  Leden van SV SDOL, die door de week kantinediensten draaien, doen dat als vrijwilliger van SSL. Dat betekent dus geen vrijstelling voor het draaien van kantinediensten in het weekend.

  Vrijstelling kan alleen verleend worden aan die leden die minimaal 1x per maand als vrijwilliger voor de vereniging werkzaam zijn, bijvoorbeeld als trainer, leider, scheidsrechter, commissielid etc.. Je hebt dan een aanmeldingsformulier kader ingestuurd naar de ledenadministratie.

  In principe wordt iedereen die niet als kader ingeschreven staat ingedeeld voor kantinedienst. Als je toch ten onrechte op deze lijst vermeld wordt, mail dan direct naar bestuur@svsdol.nl.
  Mochten we de aanmelding als kader echter pas ontvangen, nadat deze lijst gepubliceerd werd, dan dient de kantinedienst nog wel gedraaid te worden.