• Materialencommissie

  De materialencommissie reikt aan het begin van ieder seizoen al het benodigde wedstrijd- en trainingsmateriaal, teamtassen en sleutels uit aan iedere leider/trainer. Ook tijdens het seizoen kunt u met vragen hierover bij hen terecht. En natuurlijk zijn zij ook degenen die aan het eind van het seizoen de spullen weer innemen. 

  Op dit moment bestaat deze commissie uit:  

  Voetbal:

  Ron Bendijk
  Ronald Wijtten

  Handbal:

  Moniek Wijnberg - Kleverkamp
  Ilse te Wierik - Hekking

  U kunt hen bereiken via materialencommissie@svsdol.nl 

  In het materialenreglement treft u onze algemene regels omtrent de materialen-verstrekking aan. Leest u de BewaarBabbelBal nog een keer na voor meer informatie.

  Sleutel sporthal

  Voor toegang tot het ballenhok en de kleedkamers is een sleutel van de sporthal benodigd. Deze sleutel is te verkrijgen via Reinhard Lommers (De Havekamp 32). Er dient een borg van € 10,- te worden voldaan bij het afhalen van een sleutel.