• Omgangsprotocol

  Omgangsprotocol jeugd

  Wat te doen wanneer kinderen ruzie hebben of elkaar pesten op een training of bij een wedstrijd?

  Stap 1

  Eerst proberen de spelers er samen uit te laten komen, door er met elkaar over te praten en te achterhalen wat er precies is gebeurd. Als ze er samen niet uitkomen dan gaat het kind naar de trainer of leider.

  Stap 2

  De trainer of leider gaat samen met het kind zoeken naar een oplossing en controleert of dit ook werkt. Vervolgens brengt hij de partijen bij elkaar voor een verhelderingsgesprek. Wanneer het voorgaande geen oplossing biedt, neemt de trainer of leider contact op met de jeugdcommissie voetbal of handbalcommissie.

  Stap 3

  De jeugdcommissie voetbal of handbalcommissie gaat in overleg met trainer of leider. Er worden mogelijke andere oplossingen besproken. Wanneer deze er niet zijn dan wordt door de jeugdcommissie voetbal of handbalcommissie contact opgenomen met de ouders voor een gesprek. Indien dit gesprek niet leidt tot verandering, dan neemt de jeugdcommissie voetbal of handbalcommissie contact op met het hoofdbestuur.

  Stap 4

  Wanneer voorgaande stappen niet helpen dan neemt het hoofdbestuur nogmaals contact op met de ouders.

  Ook zal in overleg met de ouders contact worden gezocht met de school.

  Mogelijk kan een speler geschorst worden.