• Organisatorische Commissie

  De organisatorische commissie heeft een faciliterende rol binnen SDOL en zorgt ervoor dat leden kunnen sporten, deel kunnen nemen aan clubactiviteiten en de vereniging over een gezond sportklimaat beschikt.

  De organisatorische commissie is overkoepelend en is een commissie die de belangen van zowel de voetbal als handbal behartigt. De voorzitter vervult een actieve bijdrage binnen het hoofdbestuur hij of zij vertegenwoordigt de OC, en legt verantwoording af aan het hoofdbestuur.

  De organisatorische commissie is te bereiken via: organisatiecommissie@svsdol.nl

 • De organisatorische commissie bestaat uit de volgende functionarissen.
  In de taakomschrijving organisatorische commissie vind je meer informatie over de verschillende taken binnen de commissie.

  Taak

  Naam

  Voorzitter

  Niek Meijerink

  Secretaris

  Mariëlle Verhoef

  Wedstrijdsecretariaat voetbal jeugd

  Simone Jansman
  Loes van de Kraats

  Wedstrijdsecretariaat voetbal senioren

  Daan Hobert
  Sem Alferink

  Wedstrijdsecretariaat handbal

  Angela Dijkman-Buis
  Mariëlle Verhoef

  Coördinator scheidsrechters voetbal

  Jolanda Haarman (jeugd)
  Herman Holtmaat (senioren)

  Coördinator scheidsrechters handbal

  Esmee Nijland

  Coördinator activiteiten

  Nicole Bons

  Coördinator toernooien

  Lorenzo van Breen
  Jurgen Batsleer

  Coördinator materialen voetbal

  Ron Bendijk
  Ronald Wijtten

  Coördinator materialen handbal

  Moniek Wijnberg
  Ilse te Wierik

  Coördinator lief en leed

  Kim Nijenhuis
  Dieuwke Nijenkamp