• Op vrijdag 26 april maken we de teamindeling voor zowel de hand- als voetbal bekent. We nemen jullie graag alvast mee in de verschillende stappen die doorlopen zijn om te komen tot een indeling voor het komende seizoen.

    Procedure teamindeling handbal

    De technische commissie handbal verzorgt de teamindeling voor de handbal jeugd en senioren. Bij de indeling wordt de begeleiding van teams actief betrokken. Zie procedure teamindeling handbal.

    Procedure teamindeling voetbal

    De technische commissie voetbal verzorgt de teamindeling voor de voetbal jeugd en senioren. Dit jaar vergt het proces iets meer inspanning dan voorheen, door de samenwerking met SV Mariënheem in juniorenteams en de overgang van de 35+ naar het 7x7 voetbal. Zie procedure teamindeling voetbal.