• Technische Commissie Handbal

  Organisatie Handbal 2022/2023

  We willen jullie graag informeren over het feit dat we een nieuwe organisatiestructuur kennen binnen de handbaltak van SV SDOL.

  De afgelopen jaren hebben jullie gemerkt dat we steeds meer en beter proberen te communiceren en te organiseren met als doel jullie zo optimaal mogelijk te ondersteunen. Dat is ons statistisch ook goed gelukt, vele website publicaties, berichten per mail persoonlijk of per groep. Ook hebben we de halfuurtjes in het leven geroepen en een nieuwsflits/brief. Naast bovenstaande proberen we ons ook steeds beter te organiseren n.a.v. de input die we krijgen. Om die reden is per heden besloten de structuur te wijzigen en terug te gaan naar 1 handbalcommissie met diverse portefeuilles. Dat betekent concreet dat specifieke commissies als Beach- of activiteitencommissies blijven bestaan in samenwerking met de handbalcommissie. De technische commissie gaat echter op in de handbalcommissie, dat betekent:

  • Eenheid (van communiceren/leiding)
  • Duidelijke rol en taakafbakening
  • Afstemming in 1 frequent overleg ter voorkoming van ruis en goede communicatie onderling.
  • Taken beter verdeeld

  Wat doet de handbalcommissie nu eigenlijk?

  De handbalcommissie is verantwoordelijk voor diverse organisatorische zaken rondom de handbalvereniging. Je moet dan denken aan organisatorisch en technisch beleid, communicatie, scheidsrechterplanning, teamindelingen, werving en aanstelling trainers/coaches, counterpart met alle teams, commissies en natuurlijk het hoofdbestuur. Verder is de handbalcommissie betrokken en counterpart voor de volgende commissies en zaken;

  • Organisatie handbalkamp
  • Sponsorcommissie
  • Materialencommissie
  • Kledingcommissie
  • Beachcommissie
  • Activiteitencommissie

  Wie zijn de leden van de handbalcommissie

  • Marieke Oosterwechel
  • MariĆ«lle Verhoef
  • Bart Gottemaker
  • Marieke Dijkman
  • Celine Otten 
  • Dieuwke Nijenkamp
  • Kim Nijenhuis 
  • Angela Dijkman

   

  Communicatiekanalen handbalzaken:
  Handbal-commissie@svsdol.nl

  Wedstrijdzaken:
  Wedstrijdsecretariaathandbal@svsdol.nl

  Website:
  Www.svsdol.nl/handbal/handbalnieuws

  Handbalkampcommissie

  Jaarlijks wordt er tijdens het Pinksterweekend een handbalkamp georganiseerd voor de leden in de leeftijd van de basisschoolgroepen 6-7-8 en 1ste klas. Het kamp is van vrijdagavond tot en met zondag.

  Zij zijn te bereiken via handbal-commissie@svsdol.nl

   

  Binnenkort gaan we jullie informeren over de portefeuilleverdeling, welke onderwerpen zijn er en wie pakt deze op als voorbeeld. Ook kennen we dit jaar, evenals vorig jaar, vaste aanspreekpunten van teams. 

  Mocht je het leuk vinden om te organiseren en te communiceren rondom onze mooie handbalvereniging schroom dan niet om met ons in contact treden, dat kan via bovenstaande kanalen of persoonlijk. We willen de komende jaren doorstroming bevorderen binnen de commissies maar ook een goede bezetting en mix hebben zodat we onze ambities zo goed mogelijk kunnen nastreven.

  We willen iedereen een pracht seizoen toewensen en we hopen dat de Coronamaatregelen steeds minder een rol spelen, uiteraard houden we jullie daar nauwgezet van op de hoogte.