• Vanaf 15 maart is de Technische Commissie bezig met de teamindelingen van de jeugd- en seniorenteams voor het nieuwe seizoen. Ook zijn we bezig met het vinden van trainers en begeleiding rondom alle teams. Met dit bericht willen wij de procedure zoals deze gehanteerd is graag alvast toelichten. 1 Juni wordt de teamindeling van de jeugd en senioren bekend gemaakt. Deze zal op de site te vinden zijn.

  Eind maart / begin april heeft de Technische Commissie overleg gehad voor het samenstellen van de teamindeling. Onze doelstelling hierbij is: Iedereen bij S.V. SDOL moet met plezier kunnen voetballen en zich daarbij optimaal kunnen ontwikkelen.

  De coördinatoren voor de jeugd hebben een aantal concept jeugdteamindelingen gemaakt en deze hebben wij binnen de Technische Commissie afgewogen. Uitgangspunt hierbij is dat we proberen om onze teams zo samen te stellen, dat ieder op een voor hem/haar leuk niveau speelt en op die manier plezier beleeft aan de voetbal. Ook proberen we een stabiele leeftijdsopbouw te creëren met het samenstellen van onze jeugdteams. We merken wel dat dit steeds moeilijker wordt en moeten hierdoor helaas ook concessies doen in bepaalde teams qua leeftijdsopbouw. Dit zie je vooral terug bij de oudere jeugdteams. Nadat we het in de Technische Commissie eens waren over de beste optie, hebben we de conceptindeling met de trainers / leiders besproken. Hier zijn nog een aantal opmerkingen naar voren gekomen welke we nog mee kunnen nemen in het samenstellen van de teamindeling voor de jeugd.

  Ook voor de seniorenteams zijn de coördinatoren bezig met de teamindeling. De huidige teamsamenstelling is hierbij uitgangspunt met aanvullingen vanuit de JO19 en nieuwe aanmeldingen. Verder geven wij spelers altijd de kans om wensen aan te geven en proberen deze ook waar mogelijk in te willigen. Helaas lukt dit niet altijd. De spelers die voor het eerst in de onze seniorenelftallen gaan spelen proberen we op een passend niveau in te delen. In het 1e en 2e vind selectie plaats naar het 3e. Het 3e is een semi-selectie elftal van waaruit er, bij teveel spelers, spelers verdeeld zullen worden over de overige seniorenelftallen. Ook bij de spelers welke vanuit het 3e naar de overige seniorenelftallen gaan proberen we, waar mogelijk, rekening te houden met de wens van een speler.

  De Technische Commissie en de coördinatoren zijn verantwoordelijk voor de teamindelingen jeugd en senioren. Mocht je hier vragen over hebben dan horen wij het graag.

  Wij gaan er vanuit jullie hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

  Met sportieve groet,

  Technische Commissie S.V. SDOL