• Afgelopen woensdag 5 april werd er in gemeenschapscentrum Elckerlyc een avond georganiseerd om input op te halen voor de ontwikkeling van het handbalbeleid binnen SDOL. 

    Er werd onder andere gesproken over de ambitie, het imago en de spelvisie. In verschillende groepjes werd uiteengegaan en gesproken over deze onderwerpen. Met de input die opgehaald is werken we verder aan een nieuw beleidsplan, opleidingsplan en scholingsbeleid. We bedanken Monique Swartjes voor de begeleiding die zij levert in dit traject.

    Tijdens deze avond werd ook toegelicht dat we voornemens zijn om een technische commissie handbal op te richten die zich o.a. gaat richten op het handbalbeleid, opleidingsplan en begeleiding van trainers en coaches. De organisatorische taken die op dit moment bij de handbalcommissie belegd zijn willen we samenbrengen in een organisatorische commissie met het jeugdbestuur van de voetbal.