• Vanaf de start van dit seizoen gaan we anders om met de vrijwilligerstaken en het indelen van kantinediensten. In het verleden kwam het regelmatig voor dat leden een vrijwilligerstaak hadden, maar dat dit qua inzet niet altijd voldoende was om vrijgesteld te worden van kantinedienst. Doordat dit achteraf pas geconstateerd werd, is het niet mogelijk om daardoor kantinediensten met terugwerkende kracht in te plannen.

     

    Omdat we dit tegenover de leden die wel een volledige vrijwilligerstaak uitvoeren en dus vrijgesteld zijn van kantinedienst niet eerlijk vinden zijn we vanaf de start van dit seizoen anders omgegaan met het indelen van kantinediensten. Op het moment dat er daadwerkelijk gestart wordt met een vrijwilligerstaak of functie zorgen we ervoor dat deze personen (minder of) niet meer ingedeeld kunnen worden voor de kantinedienst. Het kan daardoor voorkomen dat er al een lijst met kantinediensten gemaakt is voordat er een opgave van een vrijwilligerstaak/functie binnen is.  

    We begrijpen dat dit op het moment dat je start met een vrijwilligerstaak/functie vreemd overkomt, maar over het algeheel is dit wel het eerlijkste voor iedereen. En het is administratief erg lastig om mensen nog van de kantinedienstlijst af te halen en tijdig voor vervanging te zorgen. We zouden het daarom dus fijn vinden wanneer je, je eerstvolgende kantinedienst nog wel uit wil voeren of zelf voor vervanging wilt zorgen: de vervanger hoeft geen SDOL lid te zijn. 

    We hopen hierin op ieders begrip!

    Bestuur SV SDOL