• Hoofdbestuur SV SDOL

  De leden van het hoofdbestuur van SV SDOL worden gekozen en aangesteld door de algemene ledenvergadering. Het hoofdbestuur bestaat uit de volgende functionarissen en personen:

  Voorzitter:

  Ruud Alferink

  Penningmeester:
  Thomas Kortstee

  Secretaris:
  Elly Kogelman-Jansen Holleboom

  Namens Jeugdcommissie voetbal:
  Niek Meijerink
  jeugd-commissie@svsdol.nl 

  Namens Technische Commissie voetbal:
  Koen klein Koerkamp
  technische-commissie@svsdol.nl

  Namens Handbalcommissie:
  Angela Dijkman-Buis
  Kim Nijenhuis-Nijkamp
  handbal-commissie@svsdol.nl

  De voorzitter, penningmeester en secretaris vormen samen het dagelijks bestuur. Zij zijn te bereiken op hoofdbestuur@svsdol.nl